04.05.2017
Agnieszka Muszka

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski 2017

Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski 2017

Zapraszamy mieszkańców Sołectw Gminy Gryfów Śląski do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Sołectw do podejmowania działań na rzecz utrzymywania czystości i porządku na posesjach, ich upiększania oraz podnoszenia walorów estetycznych. Konkurs ma także na celu kształtowanie i podnoszenie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz pobudzanie aktywności społecznej.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie posesji przez Sołtysów poszczególnych Sołectw, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub użytkownika posesji. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć w terminie do 31 maja 2017 r. do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty