11.03.2022
Paweł Cerkanowicz

Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

   Nr ogłoszenia o naborze: 1/2022 – Zakładanie działalności gospodarczych

            Nr ogłoszenia o naborze: 2/2022 – Rozwój działalności gospodarczych

            Nr ogłoszenia o naborze: 3/2022 – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

 

Termin naboru wniosków: 23.03.2022-06.04.2022r. w godz. 8:00-13:00

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

Link do ogłoszeń :

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-1-2022/

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-2-2022/

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-3-2022/

Drukuj/generuj pdf

Na skróty