01.07.2021
Paweł Cerkanowicz

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Szanowni Państwo

Dnia 30.06.2021r. w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ „POD LOTNIKIEM” w Uboczu odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy w sprawie „Budowy instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru” na działkach o nr ewidencyjnych 758/5, 758/6 w miejscowości Ubocze.

Zarówno Rada Miejska jak i Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz mieszkańcy uczestniczący w w/w spotkaniu są przeciwni tej inwestycji.

Szanuję Państwa protest i rozumiem obawy wynikające z budowy instalacji. Dobro mieszkańców i przedsiębiorców jest dla mnie ważne i liczę się z Państwa zdaniem.  W związku z tym przekazanie wniosku Burmistrzowi Miasta Zgorzelec powoduje, że Gmina jako strona postępowania ma prawa do wniesienia odwołania, sprzeciwiania się, a również prawo do tego, aby postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadą legalizmu.

Jeszcze raz uspokajam Państwa i podkreślam – nie zamierzam popierać działań, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz gmin sąsiednich.

 

Gryfów Śląski 1 lipca 2021 r.

Burmistrz

Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

/-/ Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty