23.12.2013
Agnieszka Muszka

OSTRZEŻENIE Nr 81

OSTRZEŻENIE Nr 81

Zjawisko:  Silny wiatr :
Stopień  zagrożenia: 1
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne
Obszar: Województwo dolnośląskie – Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od 2013-12-24 06:00:00 do 2013-12-26 06:00:00
Przebieg: Przewiduje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, miejscami do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, miejscami do 85 km/h, z kierunków południowych. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest w rejonie Kotliny Kłodzkiej. W nocy 25/26.12.2013 od zachodu regionu wiatr będzie stopniowo słabnąć.

W przypadku ostrzeżenia przed silnym wiatrem zaleca się :

1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie  

     radiowe i stacje telewizyjne.
2.  Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie 

     podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów 

     okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
3.   Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na 

      zewnątrz posesji.
4.  Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami,  

     tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
5. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu,
    aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami schronić się w bezpiecznych 

    miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami 

    reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
6. Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W 

    miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
7. Pływając po akwenach jak najszybciej zawinąć do najbliższej przystani lub przybić do 

    brzegu i zacumować jednostkę.
8. Podróżując samochodem zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając z terenu 

    zabudowanego i z lasu na otwartą przestrzeń.
9. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie 

     podejmować się napraw na własna rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
10. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i 

     kierujących akcją ratowniczą.
11.Szukając pomocy wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel.
      999), policję (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty