09.12.2013
Agnieszka Muszka

OSTRZEŻENIE Nr 77

OSTRZEŻENIE Nr 77

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Roztopy/1
Obszar: województwo dolnośląskie – Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 08.12.2013 do godz. 15:00 dnia 10.12.2013
Przebieg: Przewiduje się stopniowy wzrost temperatury powietrza i opady deszczu powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy.

Informacja hydrologiczna Nr 84
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2013-12-09 10:00:00 do 2013-12-10 12:00:00
Przebieg: W związku z występującymi opadami deszczu i topnieniem pokrywy śnieżnej na obszarach wyżynnych i górskich, w zlewniach dopływów Odry w okresie najbliższej doby będą występowały wzrosty stanów wody. W zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, Kwisy, Kaczawy oraz górnego Bobru stany wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze a miejscami osiągnąć stany alarmowe.

Informacja hydrologiczna Nr 84
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2013-12-09 10:00:00 do 2013-12-10 12:00:00
Przebieg: W związku z występującymi opadami deszczu i topnieniem pokrywy śnieżnej na obszarach wyżynnych i górskich, w zlewniach dopływów Odry w okresie najbliższej doby będą występowały wzrosty stanów wody. W zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, Kwisy, Kaczawy oraz górnego Bobru stany wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze a miejscami osiągnąć stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo: 85%
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

Drukuj/generuj pdf

Na skróty