18.06.2013
Agnieszka Muszka

Ostatni tydzień dla spóźnialskich

Ostatni tydzień dla spóźnialskich

Informujemy, że ostateczny termin składania deklaracji dotyczących gospodarki odpadami upłynie 25 czerwca 2013 r.

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim zawiadamia, że wszczęto postępowanie wobec osób, które do tej pory nie złożyły deklaracji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości.

Brak złożenia powyższej deklaracji do 25 czerwca 2013 roku spowoduje wydanie decyzji naliczającej podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą do odebrania w kasie od dnia 25 czerwca 2013 roku.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty