24.05.2021
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie podziału środków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w 2021 roku

Ogłoszenie podziału środków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w 2021 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po zapoznaniu się z opinią zespołu powołanego do opiniowania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 20 maja 2021 r., przyznał dofinansowanie do realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w 2021 r.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty