24.01.2023
Agnieszka Muszka

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2023 ROK

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2023 ROK

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty