25.02.2013
Agnieszka Muszka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – garaże

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – garaże

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Slaski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/27 czesci fizycznie niewyodrebnionej w prawie współwłasnosci nieruchomosci niezabudowanej, położonej w obrebie 2 Gryfów Slaski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 336/12, 336/15, 296/2, 322/31 (a.m.5) o łącznej pow. 1934 m2, o użytku Bp wraz z prawem do zabudowy rzedowej segmentu …

garażu, oznaczonego na oswiadczonej kserokopii koncepcji 2 zagospodarowania i podziału rejonu działki nr 336/8, obreb 2 miasta Gryfów Slaski, opracowanej przez Firme Handlowo-Usługowa „DOM” – Pracownie Urbanistyczna z Jeleniej Góry- stanowiaca załacznik do niniejszego ogłoszenia. Zbywajacy przeniesie egzemplarz nr..(wg. numeru segmentu) projektu koncepcyjnego zespołu

Więcej tutaj: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/193919/ogloszenie_o_przetargu__garaze

Drukuj/generuj pdf

Na skróty