05.05.2021
Paweł Cerkanowicz

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gryfów Śląski na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/174/2021 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 marca 2021 r. Dotacje udzielane będą do inwestycji na nieruchomościach nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej lub inwestycji na nieruchomościach położonych na terenie gminy Gryfów Śląski, których podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacji jest z przyczyn technicznych niemożliwe.

Wysokość udzielonej dotacji wynosi max. 50 % wartości brutto udokumentowanych fakturą, poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3000,- zł, dla oczyszczalni podłączonej do jednego budynku mieszkalnego, dla oczyszczalni podłączonej do więcej niż jednego budynku mieszkalnego, bądź do budynku wielorodzinnego nie więcej niż 5000,- zł,

Burmistrz Gminy Gryfów Śląski w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS –Cov-2 zachęca do składania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, platformy ePUAP, akceptowane będą również wnioski przesłane na adres e-mail: sekretariat@gryfow.pl – po zakwalifikowaniu, wersję papierową wniosku Beneficjent przedłoży w Urzędzie Gminy przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny do pobrania poniżej.

Do pobrania:

                                                                                                                       /-/ Olgierd Poniźnik

                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                       Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty