02.08.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży.
W dniu 02 sierpnia 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  wpłynęła oferta złożona przez Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w  Gryfowie Śląskim, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pt. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Uboczu. 
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gryfow.pl oraz na tablicach Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w godzinach:
pon. 8:00 – 17:00, wt.- czw. 7:30–15:30, pi. 7:30 – 14:30),
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@gryfow.pl

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Uboczu. 

W dniu 02 sierpnia 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gryfowie Śląskim, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pt. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Uboczu. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gryfow.pl oraz na tablicach Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w godzinach:pon. 8:00 – 17:00, wt.- czw. 7:30–15:30, pi. 7:30 – 14:30),

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@gryfow.pl

oraz

– listownie na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Ul. Rynek 1

59-620 Gryfów Śląski

do dnia 08.08.2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

OFERTA

Drukuj/generuj pdf

Na skróty