19.03.2018
Agnieszka Muszka

ogłoszenie nr 1/2018/G

ogłoszenie nr 1/2018/G

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Więcej pod tym adresem.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty