05.03.2024
Paweł Cerkanowicz

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 1 lutego 2024 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 8/2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu :kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych ,inicjatyw promujących Gryfów Śląski.

Pełna treść ogłoszenia

Drukuj/generuj pdf

Na skróty