12.08.2015
Agnieszka Muszka

Ogł. o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogł. o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Rząsinach.

W dniu 11 sierpnia 2015 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  wpłynęła oferta złożona przez Radę Miejsko – Gminną LZS, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,  pt. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Rząsinach.

 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej www.gryfow.pl oraz na tablicach Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim (w godzinach:

pon. 8:00 – 15:00, wt.- czw. 7:30–14:00, pi. 7:30 – 13:00),

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@gryfow.pl

oraz

– listownie na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Ul. Rynek 1

59-620 Gryfów Śląski

do dnia 19.08.2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 W załączeniu oferta

Treść oferty

Drukuj/generuj pdf

Na skróty