06.11.2009
Agnieszka Muszka

O rewitalizacji społecznie

O rewitalizacji społecznie

Jak wiemy, gryfowski samorząd przygotowuje się do kolejnego wielkiego przedsięwzięcia, jakim będzie rewitalizacja starówki. 28 października w ratuszu odbywały się konsultacje społeczne.

Na spotkanie burmistrz Gryfowa zaprosił mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli Kościoła i innych związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz policji, straży pożarnej i miejskiej. Konsultacje społeczne miały pomóc w aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, naniesienia poprawek i rozważenia sugestii, które byłyby cenne przy realizacji przedsięwzięcia. Zainteresowani otrzymywali specjalna ankietę, której wypełnienie ma nadać zadaniu pełnego kształtu i uwzględnić spostrzeżenia mieszkańców. Celem rewaloryzacji zabytkowego śródmieścia Gryfowa jest nie tylko zadbanie o zewnętrzny wygląd miasta, ale przede wszystkim odbudowanie potencjału społeczno-gospodarczego i nadanie temu obszarowi nowych funkcji, które mogą przyczynić się do lepszej promocji i przyciągnąć ludzi z zewnątrz. Nad realizacją programu odnowy miasta czuwa zastępca burmistrza Gryfowa Edyta Wilczacka.

 

Ziemia Lubańska Nr 21(380) * 4-18.11.2009

Drukuj/generuj pdf

Na skróty