01.07.2021
Paweł Cerkanowicz

NOWE BOISKA SPORTOWE

NOWE BOISKA SPORTOWE

W dniu 12.05.2021 roku w Gryfowie Śląskim została podpisana umowa na budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Zakres inwestycji obejmuje:

 Boisko wielofunkcyjne (A) obejmujące funkcje:

dwóch szt. boisk do koszykówki o wym. 15x28m

– boiska do piłki ręcznej o wym. 20x40m,

– boiska do piłki siatkowej o wym. 18×9 m,

– kortu tenisa ziemnego o wym. 23,78×10,97m

o nawierzchni polipropylenowej;

Boisko wielofunkcyjne (B) obejmującego funkcje:

– boiska przystosowanego do piłki nożnej o pow. 20x40m, o nawierzchni polipropylenowej,

– boiska do gry w dwa ognie o wym. 9x12m,

– rzutni do rzutu kulą,

– skoczni do skoku wzwyż

– bieżni okrężnej trzytorowej o dł. 200 m,

– bieżni jednotorowej o dł. 60 m,

– skoczni do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej;

Boisko wielofunkcyjne (C) dla dzieci młodszych z klas I-III o wym. zewn. 12x24m, obejmującego funkcje boiska przystosowanego do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni polipropylenowej.

Ponadto roboty budowlane obejmują jest montaż piłkochwytów, budowę nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej dla ruchu pieszego, wymianę ogrodzenia bezpośrednio przylegającego do terenu nowopowstałych boisk, montaż oświetlenia zewnętrznego, montaż elementów małej architektury.

Boisko po obwodzie zewnętrznym wykończone opaską z kostki brukowej betonowej, szerokości 74 cm. Przedmiotem zamówienia jest także wyposażenie boiska w stały sprzęt sportowy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia 31.08.2021 r.

Całkowita Wartość inwestycji wyniesie 2 185 136,59

Wykonawcą jest firma Bellsport Grzegorz Leszczyński z Bytomia

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz współfinansowane w ramach Programu „Sportowa Polska” – edycja 2020 –  na kwotę 1 092 500 zł.

podinsp. ds. inwestycji i infrastruktury

Rafał Olszówka

Drukuj/generuj pdf

Na skróty