21.07.2014
Agnieszka Muszka

Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski

Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Grupy docelowe:
a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
c) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
d) osoby niepełnosprawne;
e) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka;
f) osoby z grupy 50+;
g) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce;


Grupy docelowe:

a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

c) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;

d) osoby niepełnosprawne;

e) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka;

f) osoby z grupy 50+;

g) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce;

Informacja o naborze: 

A3_4.pdf

Dokumenty do pobrania:

http://www.mwc.gryfow.pl/Pliki_do_pobrania,p5.html

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.mwc.gryfow.pl 

lub w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. nr 16, tel.: 75 78 11 257 lub 75 78 11 257

Drukuj/generuj pdf

Na skróty