08.02.2012
Agnieszka Muszka

Kwisonalia 2012 – oficjalna informacja

Kwisonalia 2012 – oficjalna informacja

Komitet Organizacyjny „Kwisonalia” jednogłośnie podjął decyzję, aby w tym roku nie organizować „Kwisonaliów” 2012. Uzasadnieniem tej decyzji jest:  

– konieczność należytego uporządkowania placu nad „Kwisą”, 

jego rekultywacja i obsianie nową trawą, niezbędny jest też okres na dobre jej ukorzenienie się,

– realizacja programu oszczędnościowego, w którym nie założono dofinansowania do imprezy w tym roku,

– środki finansowe, które pozyskiwano corocznie od sponsorów na „Kwisonalia” w tym roku będą przeznaczone na przygotowanie specjalnych pomieszczeń do zamontowania tomografu komputerowego i rentgena w nowobudowanej wielospecjalistycznej przychodni zdrowia .

          Zdaniem Komitetu Organizacyjnego w tym roku właściwym jest przeznaczyć środki finansowe na realizację najważniejszego społecznego celu, jakim jest oddanie do użytku wielospecjalistycznej przychodni zdrowia.

         Z uwagi na to, że w bieżącym roku przypada 770 lecie nadania praw miejskich naszemu miastu, ustalono, że w dniu 20 maja br. ( niedziela) odbędą się na terenie miasta obchody tej rocznicy w konwencji historycznej. Obecnie opracowywany jest program obchodów, o którym poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

         Liczymy na zrozumienie fanów „Kwisonaliów” , że to nie jest koniec tej imprezy, tylko przerwa, bo w tym roku zdaniem nas i wielu mieszkańców są ważniejsze priorytety – wymienione wyżej uruchomienie wielospecjalistycznej przychodni zdrowia i zapewnienie mieszkańcom miasta i sołectw prawidłowej i bardzo dobrej opieki zdrowotnej. 

 

fot. Paweł Rubaj

Drukuj/generuj pdf

Na skróty