19.05.2021
Paweł Cerkanowicz

Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21

Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21

Informuję, że w dniu 20 maja 2021r. w godzinach 8.00-11.00 prowadzone będą ćwiczenia krajowe RENEGATA/SAREX-21, których organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGATE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Prosimy potraktować sygnały (jeśli zostaną wyemitowane) jako ćwiczebne i nie podejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty