19.10.2014
Agnieszka Muszka

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Stowarzyszenia PEGAZ i swoim serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne działające w obszarze pożytku publicznego na terenie Gminy Gryfów Śląski oraz wszystkie osoby zainteresowane  do uczestnictwa i wypowiedzenia się w ramach
BEZPOŚREDNICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na temat projektu Rocznego Planu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  na rok 2015.

Spotkanie odbędzie się jako dopełnienie Konsultacji projektu uchwały  Rocznego Planu Współpracy ogłoszonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski na www.gryfow.pl i BIP Gryfów Śląski, które odbywają się w Gryfowie Śląskim od 12 do 27 października br.

 

Spotykamy się 22 października 2014 (środa) o godz. 13.00 w Ratuszu, w sali narad Urzędu Gminy.

 

13.00 Powitanie

13.05 Prelekcja nt.  budżetu obywatelskiego – prezentacja i omówienie nowego, coraz częściej występującego narzędzia wykorzystywanego przy współpracy JST z NGO.

13.30 Prezentacja projektu uchwały Rocznego Planu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

14.00-15.00  Spotkanie konsultacyjne. Możliwość zgłoszenia w formie pisemnej, zmian oraz uwag do zapisów Programu za pomocą formularza konsultacji.

 

Zapraszamy do udziału
Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa.                                                                    

Doradcy ds. NGO Stowarzyszenia Pegaz                                                                           

Ewa Jaczenia            tel 791 987689                 

Mirosław Bogucki      tel 791 987686

Drukuj/generuj pdf

Na skróty