09.02.2016
Agnieszka Muszka

Konsultacje społeczne nad statutami sołectw Gminy Gryfów Śląski

Konsultacje społeczne nad statutami sołectw Gminy Gryfów Śląski

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 15 lutego do 14 marca 2016 r. trwają konsultacje nad projektami statutów sołectw Gminy Gryfów Śląski. Poniżej przedstawiamy obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w tej sprawie.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta
Gryfów śląski
z dnia 09 lutego 2016 r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z uchwałą nr XV/74/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Gryfów Śląski 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia:
w terminie od 15 lutego 2016 r. do 14 marca 2016 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom: Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża i Wolbromów.
Projekty statutów są dostępne w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1 – pokój nr 9 , Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski zakładka „prawo lokalne – statuty sołectw” oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.
Pisemnie opinie, wnioski i uwagi mieszkańców sołectw do projektów statutów sołectw należy kierować bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim lub z wykorzystaniem techniki informatycznej na adres mailowy: sekretariat@gryfow.pl
Wyniki konsultacji społecznych w w/w sprawie dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
/-/ Olgierd Poniźnik
Zachęcamy mieszkańców sołectw naszej Gminy do składania uwag i wniosków w formach opisanych w obwieszczeniu.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 09 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z uchwałą nr XV/74/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Gryfów Śląski Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadamia:

w terminie od 15 lutego 2016 r. do 14 marca 2016 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom: Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża i Wolbromów.

Projekty statutów są dostępne w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1 – pokój nr 9 , Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski zakładka „prawo lokalne – statuty sołectw” oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Pisemnie opinie, wnioski i uwagi mieszkańców sołectw do projektów statutów sołectw należy kierować bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim lub z wykorzystaniem techniki informatycznej na adres mailowy: sekretariat@gryfow.pl

Wyniki konsultacji społecznych w w/w sprawie dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

/-/ Olgierd Poniźnik

Zachęcamy mieszkańców sołectw naszej Gminy do składania uwag i wniosków w formach opisanych w obwieszczeniu.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty