08.05.2017
Agnieszka Muszka

Konkurs Kulinarny 2017

Konkurs Kulinarny 2017

„Średniowieczne Smaki znad Kwisy”
Organizator: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

„Projekt pn. Historyczne polsko-niemieckie spotkania na pograniczu kultur-775 lat Gryfowa Śląskiego Kwisonalia 2017 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa”

R E G U L A M I N

I. Cel konkursu:

1. Promocja miasta Gryfowa Śl. (775 – lecie Miasta ).

2. Kultywowanie tradycji związanych z epoką średniowiecza.

3. Popularyzowanie potraw staropolskich.

 

II. Warunki uczestnictwa :

  1. W Konkursie mogą brać udział:

 

– restauracje i karczmy regionalne,

– Koła Gospodyń Wiejskich,

– Koła Łowieckie,

– gospodarstwa agroturystyczne,

– osoby indywidualne,

– szkoły gastronomiczne,

 

  1. W konkursie uczestniczą ekipy 1 – 2 osobowe.
  2. Ekipy zobowiązane są do dokonania zgłoszenia na załączonym formularzu z nazwą potraw, które będą wykonane podczas konkursu.

Recepturę i sposób przygotowania należy przekazać przed rozpoczęciem konkursu.

Zgłoszenia winny być przesłane na adres organizatora konkursu:

 

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ul. Rynek 1

59-620 Gryfów Śląski

e- mail : k.samborska@gryfow.pl

 

  1. Formularz musi być wypełniony tak, aby zawierał imiona i nazwiska uczestników każdej ekipy wraz z kontaktowymi numerami telefonów oraz pełną nazwą podmiotu, który jest reprezentowany przez uczestników konkursu.
  2. Każda ekipa musi otrzymać od organizatora potwierdzenie udziału, bez którego nie może uczestniczyć w konkursie.

III. Zasady organizacyjne

1. Produkty, które będą wykorzystane w konkursie uczestnicy muszą zapewnić sobie we własnym zakresie.

2. Organizator zobowiązuje się do przygotowania stanowiska do prezentacji potraw.

3. Uczestnicy konkursu są odpowiedzialni za wystrój prezentowanego stanowiska.

4. Drobny sprzęt potrzebny do wykonania dań oraz naczynia i zastawę niezbędną do podania i serwowania dań konkursowych każda ekipa zabezpiecza w własnym zakresie.

IV. Zasady przeprowadzenia konkursu :

1. Potrawy staropolskie oceniane będą w kategoriach:

 

1. potrawa chłopska,

2. potrawa mieszczańska

 

2. Każda z ekip będzie miała do wykonania dwie potrawy staropolskie po jednej z każdej kategorii (na zimno).

3. Czas przygotowania od momentu wejścia na stanowisko, do momentu zakończenia pracy nie może przekroczyć 1 godziny.

4. Produkty spożywcze użyte w konkursie powinny być poddane wcześniejszej obróbce technologicznej.

6. Każda ekipa zobowiązana jest do przekazania dla jury porcji potrawy celem ocenienia smaku.

7. W skład oceny wchodzą następujące kryteria:

  1. smak potrawy,
  2. estetyka potrawy,
  3. estetyka stołu,
  4. zgodność z tradycją.

 

V. Oceny dokona komisja powołana przez organizatorów, w skład której wchodzą przedstawiciele:

1. Kucharz Pan Jakub Kuroń,

2. Stowarzyszenia „DOM KOŁODZIEJA”,

3. Bractwa Rycerskiego z Zamku Kliczków,

4. Przedstawiciel np. z Gryfic, Niemiec lub Czech

5. Przedstawicie UGiM Gryfów Śląski

 

VI. Za udział w konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody, wyróżnienia i dyplomy pamiątkowe.

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty