10.10.2016
Agnieszka Muszka

Konkurs dla MŚP

Konkurs dla MŚP

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej 
i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. 

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorcy będą mogli zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:
– wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub 
– dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł   
Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych w zależności od wielkości:
Przedsiębiorca Maksymalny poziom dofinansowania
mikro i mały 45%
średni 35%
Ponadto, w ramach projektu będzie można dofinansować:
wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację nieruchomości zabudowanej do 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.
Dokumentacja konkursowa zawierająca warunki udziału w konkursie jest opublikowana na stronie 
http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/468-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-powyzej-2-lat.html 
Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania o dotacje można kierować poprzez: 
e – maila: info.dip@umwd.pl, 
tel.: 71 776 58 13-14, 
w siedzibie DIP:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, 
ul. Strzegomska 2-4, 
53-611 Wrocław.

Przedsiębiorcy będą mogli zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:- wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub – dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usługMinimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł   Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych w zależności od wielkości:Przedsiębiorca Maksymalny poziom dofinansowania mikro i mały 45% średni 35%
Ponadto, w ramach projektu będzie można dofinansować:

wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,

–  wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,

budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację nieruchomości zabudowanej do 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.
Dokumentacja konkursowa zawierająca warunki udziału w konkursie jest opublikowana na stronie http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/468-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-powyzej-2-lat.htm
Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania o dotacje można kierować poprzez:

 e – maila: info.dip@umwd.pl, tel.: 71 776 58 13-14, 

w siedzibie DIP:Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty