03.12.2014
Agnieszka Muszka

Konferencyjne pokłosie

Konferencyjne pokłosie

12 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski zaprezentowana została publikacja pokonferencyjna pt. „Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski”, która jest efektem cyklu konferencji popularno-naukowych, jakie odbyły się w Gryfowie dzięki staraniu i współpracy wielu instytucji, w tym w szczególności Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu i Towarzystwa Miłośników Gryfowa.

Przy organizacji poszczególnych konferencji współpracowali ponadto – Uniwersytet Opolski, który reprezentował dr Jarosław Bogacki, Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W cyklu konferencji pod wspólnym hasłem „Dziedzictwo kulturowe Gminy Gryfów Śląski zorganizowano spotkania: 14 lutego 2014 r. – Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic. Działania zachowawcze. Przywracanie znaczeń. Czynniki rozwoju integracji społecznej; 6 czerwca 2014 r. – Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski zapisane w dokumentach archiwalnych oraz 10 października 2014 r. pt. Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski. Regionalizm w teorii i praktyce. Dwa referaty do opublikowania w wydawnictwie przekazali prof. Joanna Nowosielska-Sobel oraz dr Grzegorz Sobel. Zostały one wygłoszone podczas dwóch wcześniejszych konferencji z okazji 770-lecia Gryfowa Śl. 20 maja 2012 r. oraz spotkania zt. Twój region. Twoja historia. – 23 czerwca 2012 r. W trakcie spotkania promocyjnego wspomnianej publikacji przedstawiono prezentację multimedialną podsumowującą cykl konferencji historycznych, których efektem jest to właśnie wydawnictwo. Kustosz Barbara Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu przedstawiła i omówiła tę książeczkę, która nosi tytuł „Dziedzictwo kulturowe Gminy Gryfów Śląski”. Autorom referatów oraz osobom, które przyczyniły się do wydania publikacji wręczono dyplomy z podziękowaniami. Na koniec burmistrz Olgierd Poniźnik zabrał głos m.in. w sprawie patriotyzmu lokalnego. W drugiej części spotkania odbył się panel obywatelski w ramach projektu Symbioza JST i NGO. Licznie zebrani goście chętnie zabierali głos w dyskusji, która krążyła wokół naszej trudnej historii, korzeni i różnych sposobów pojmowania tożsamości regionalnej.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty