18.05.2018
Agnieszka Muszka

Konferencja Szli na zachód osadnicy

Konferencja Szli na zachód osadnicy

W czwartek, 10 maja w sali posiedzeń lubomierskiego urzędu odbyła się konferencja pt. „Szli na zachód osadnicy” poświęcona osadnictwu na Ziemiach Odzyskanych.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a współorganizowali ją Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim i Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu.

W czwartek, 10 maja w sali posiedzeń lubomierskiego urzędu odbyła się konferencja pt. „Szli na zachód osadnicy” poświęcona osadnictwu na Ziemiach Odzyskanych.Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a współorganizowali ją Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim i Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali  Elżbieta Zienowicz- dyrektor PiMBP w Lwówku Śląskim i Olgierd Poniźnik burmistrz Gryfowa Śląskiego. W imieniu gospodarzy wszystkich zgromadzonych powitał Wiesław Ziółkowski- burmistrz Lubomierza.
Konferencję swoim udziałem zaszczycili m.in.: Tadeusz Samborski- członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Walus- zastępca dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dominik Kłosowski- zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD. Gryfów Śląski, poza samorządowcami, reprezentowali licznie seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz  młodzież z gryfowskiego ZSOiZ.
Po oficjalnym wprowadzeniu przyszedł czas na wykłady, które prowadzili : mgr Barbara Grzybek- starszy kustosz Archiwum Państwowego we Wrocławiu , Oddział w Bolesławcu,( Problemy codzienne osadników na podstawie gazetki „Na straży”) prof. Rościsław Żerelik- dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego ( Działalność Powiatowych Urzędów Repatriacji na Dolnym Śląsku na podstawie jednego z powiatów), dr płk Zbigniew Kuśmierek ( Udział 10 Dywizji Piechoty w procesie osadnictwa wojskowego w powiecie lwóweckim), dr płk Jacek Macyszyn z Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z Warszawy ( Duszpasterstwo Wojska Polskiego na Wschodzie), Jan Engelgard z Muzeum Niepodległości w Warszawie ( Znaczenie Ziem Zachodnich dla niepodległości Polski).
Ponadto podczas konferencji Elżbieta Zienowicz przeprowadziła pełną wzruszeń rozmowę z 94- letnim pułkownikiem Jerzym Borowcem, na temat jego wspomnień z pierwszych dni osadnictwa wojskowego w powiecie lwóweckim.
Na zakończenie konferencji przedstawiciele Fundacji „Dziki Zachód” z Grabiszyc w gminie Leśna zaprezentowali swoją książkę  „Grabiszyce nasza wieś nasza historia”  i opowiedzieli pasjonującą historię jej powstania. Naszych czytelników informujemy, że książkę można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim.
M.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali  Elżbieta Zienowicz- dyrektor PiMBP w Lwówku Śląskim i Olgierd Poniźnik burmistrz Gryfowa Śląskiego. W imieniu gospodarzy wszystkich zgromadzonych powitał Wiesław Ziółkowski- burmistrz Lubomierza.

Konferencję swoim udziałem zaszczycili m.in.: Tadeusz Samborski- członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Walus- zastępca dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dominik Kłosowski- zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD. Gryfów Śląski, poza samorządowcami, reprezentowali licznie seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz  młodzież z gryfowskiego ZSOiZ.

Po oficjalnym wprowadzeniu przyszedł czas na wykłady, które prowadzili : mgr Barbara Grzybek- starszy kustosz Archiwum Państwowego we Wrocławiu , Oddział w Bolesławcu,( Problemy codzienne osadników na podstawie gazetki „Na straży”) prof. Rościsław Żerelik- dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego ( Działalność Powiatowych Urzędów Repatriacji na Dolnym Śląsku na podstawie jednego z powiatów), dr płk Zbigniew Kuśmierek ( Udział 10 Dywizji Piechoty w procesie osadnictwa wojskowego w powiecie lwóweckim), dr płk Jacek Macyszyn z Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z Warszawy ( Duszpasterstwo Wojska Polskiego na Wschodzie), Jan Engelgard z Muzeum Niepodległości w Warszawie ( Znaczenie Ziem Zachodnich dla niepodległości Polski).Ponadto podczas konferencji Elżbieta Zienowicz przeprowadziła pełną wzruszeń rozmowę z 94- letnim pułkownikiem Jerzym Borowcem, na temat jego wspomnień z pierwszych dni osadnictwa wojskowego w powiecie lwóweckim.Na zakończenie konferencji przedstawiciele Fundacji „Dziki Zachód” z Grabiszyc w gminie Leśna zaprezentowali swoją książkę  „Grabiszyce nasza wieś nasza historia”  i opowiedzieli pasjonującą historię jej powstania. Naszych czytelników informujemy, że książkę można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim.

M.

Foto. Artur Grabowski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty