19.10.2016
Agnieszka Muszka

Koncert- Polsko moja – w ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej

Koncert- Polsko moja – w ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej

W ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej organizowanych przez
Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, którego prezesem jest dr Tadeusz
Samborski, 18 października w Szkole Podstawowej w Uboczu odbył się
wyjątkowy koncert „Polsko moja”. W trakcie koncertu wystąpili wspaniali
artyści: aktorka i reżyser Aurelia Sobczak, pieśniarka Barbara
Twardosz-Droździńska oraz duet bandurzystek „Bliźniaczki” – Irena i Natalia
Jewtuszok.

W ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, którego prezesem jest dr Tadeusz Samborski, 18 października w Szkole Podstawowej w Uboczu odbył sięwyjątkowy koncert „Polsko moja”. W trakcie koncertu wystąpili wspanialiartyści: aktorka i reżyser Aurelia Sobczak, pieśniarka Barbara Twardosz-Droździńska oraz duet bandurzystek „Bliźniaczki” – Irena i Natalia Jewtuszok.

Artyści zaprezentowali swój program przed pełną salą gości, wśród którychbyli m.in. dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Jerzy Więcławski, burmistrz Olgierd Poniźnik oraz cała społeczność szkolna. Celem koncertów jest zapoznawanie odbiorców z bogatą kulturą kresów wschodnich.Koncert w Uboczu odbył się dzięki współpracy szkoły z marszałkiem Tadeuszem Samborskim.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni i dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak wyjątkowym koncercie ,,Polsko moja”- w ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej. Dzisiaj mieliśmy możliwość spotkania z muzyką na najwyższym poziomie, ale również wspaniałymi osobowościami. Jest to dla nas tym bardziej ważne, że 21 października, ( czyli w piątek) obchodzimy coroczne Święto Szkoły- 16 rocznicę nadania naszej jej imienia, połączone z pasowaniem na uczniów. 
Ten wspaniały koncert nie tylko dostarczył nam wielu wzruszeń, ale także rozpoczął cykl wydarzeń, dzięki którym, jako mieszkańcy Ziem Odzyskanych, możemy poznawać kulturę, zwyczaje i polskie tradycje. 
Dziękuję za obecność Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego- Panu Jerzemu Więcławskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski-Panu Olgierdowi Poniźnikowi, rodzicom, dziadkom, uczniom oraz wszystkim moim koleżankom i kolegom.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty