24.08.2016
Agnieszka Muszka

Komunikat

Komunikat

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje o miejscu magazynowania piasku dla celów przeciwpowodziowych
miasto Gryfów Śląski :
– ul. Rzeczna, koło Fabryki Odzieży i Tkanin Żaroodpornych „IZO-TERM”,
– ul. Wojska Polskiego, przy moście nad potokiem Oldza,
– ul. Garbarska, koło budynku mieszkalnego nr 20,
sołectwa:
– Krzewie Wielkie, koło posesji nr 37,       
– Ubocze, przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej,

Worki dla celów przeciwpowodziowych są przechowywane w tut. Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Rynek 1.

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego mieszkańcy naszego miasta i gminy mogą pobierać piasek z w/w miejsc oraz worki w tut. Urzędzie.

Jest możliwe, aby mieszkańcy pobrali piasek i worki przed zagrożeniem powodziowym, ale w tym przypadku muszą złożyć w tut. Urzędzie zobowiązanie, że będą zabezpieczali swoje domostwa we własnym zakresie.

Burmistrz  Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik                                                                               

Drukuj/generuj pdf

Na skróty