21.02.2020
Paweł Cerkanowicz

Kampania społeczna „4U!”

Kampania społeczna „4U!”

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi kampanię społeczną „4U!”. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku  terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej, a tym samym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa obywateli. W filmie promocyjnym i czterech animacjach edukacyjnych zaprezentowano procedury w 4 krokach (4U!)  – Uważaj, Uciekaj, Ukryj się i Udaremnij Atak.

Informacja o akcji znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://www.4u.tpcoe.gov.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty