30.07.2020
Paweł Cerkanowicz

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku (sobota), o godz.17.00 na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.

W ramach treningu zostaną włączone syreny alarmowe i wyemitowany sygnał:

„Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut).

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 156  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

 

                                                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                          /-/Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty