30.12.2014
Agnieszka Muszka

Gratulacje dla Pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak

Gratulacje dla Pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak

Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za uniwersalne wartości całokształtu twórczości literackiej oraz budowanie więzi społecznej i rodzinnej, łączenie piękna z pracą i życiem codziennym, popularyzację najcenniejszych wartości wyrażanych poezją i promowanie w kraju i regionie naszej Małej Gryfowskiej Ojczyzny.

Jubileusz 30-lecia Pani pracy twórczej staje się doskonałą okazją do złożenia gratulacji, wyrazów szacunku i podziękowania za Pani pracę, dorobek artystyczny w dziedzinie literatury oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, co zostało uhonorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaniem odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W ukazanych w Pani twórczości utworach – szczególnie kierowanych do dzieci i młodzieży – znajdujemy wiele walorów poznawczych, estetycznych i wychowawczych. Ten wspaniały świat, utkany w wyobraźni ludzkiej i będący jej dźwiękiem – był, istnieje i dzięki Pani będzie istnieć.

 Z okazji jubileuszu 30-lecia twórczości literackiej składamy Pani także najserdeczniejsze życzenia – dobrego zdrowia oraz wielu sukcesów w życiu artystycznym i prywatnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej                     

Robert Skrzypek

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty