15.10.2014
Agnieszka Muszka

Gmina Gryfów Śląski nabiera kolorów

Gmina Gryfów Śląski nabiera kolorów

W kolejnej odsłonie podsumowań kadencji 2010-2014, w których wójtowie i burmistrzowie gmin z naszego regionu dokonują podsumowania mijającego właśnie 4-lecia samorządu terytorialnego na naszych łamach prezentuje się Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik.

Gryfów nabiera kolorów – to nasze hasło promocyjne, które pokazuje zmiany wizerunku gminy w czasie bieżącej kadencji 2010–2014. Był to trudny okres w funkcjonowaniu gminy spowodowany licznymi niespodziewanymi wydarzeniami, praktycznie co roku nawiedzały nas ulewne opady deszczu połączone z gradobiciem. Największe zagrożenie powodziowe spotkało nas w lipcu 2012 roku, ale także w czerwcu i sierpniu 2013 roku, a także choć nieco lżejsze w 2014 roku. Drugim nieszczęściem była katastrofa budowlana zabytkowego muru oporowego. Te wydarzenia miały wpływ na funkcjonowanie gminy, ale nie spowodowały znacznych utrudnień w bieżącej działalności. Zacznę od przedstawienia obszarów które dominowały w naszej 4-letniej działalności.

Służba zdrowia

To milowy i historyczny zwrot w dostępie do usług zdrowotnych. Wybudowaliśmy budynek przychodni za kwotę 3.000.000 zł, który został użyczony Wielospecjalistycznemu Szpitalowi ze Zgorzelca, który z kolei wyposażył przychodnię w sprzęt i urządzenia, a także zakontraktował korzystne dla naszych mieszkańców usługi – POZ-u oraz 9 gabinetów specjalistycznych. Specjaliści przyjmują od 2 do 3 razy w tygodniu, co kiedyś było tylko marzeniem. Niezwykle ważne było pozyskanie kontraktów z zakresie świadczenia usług świąteczno–nocnej opieki zdrowotnej, która stwarza bardzo mocne poczucie bezpieczeństwa zarówno naszych mieszkańców jak i całego powiatu lwóweckiego. Wielkim dobrodziejstwem dla naszych mieszkańców jest możliwość leczenia się w zgorzeleckim szpitalu. Było to możliwe dzięki dużemu zrozumieniu naszych potrzeb przez dyrektor WS-SP ZOZ w Zgorzelcu Zofię Barczyk.

Lepsze i bezpieczne drogi

W tej kadencji wyremontowaliśmy 20 km dróg gminnych, 7 mostów oraz został wybudowany parking do obsługi ruchu turystycznego przy przychodni zdrowia. W sposób znaczący poprawiła się nawierzchnia dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę. Zostały w tej kadencji wyremontowane wszystkie za wyjątkiem drogi w sołectwie Młyńsko. Łącznie zostało wyremontowanych 20 km dróg powiatowych.

Rewitalizacja miasta

W ciągu mijającej kadencji w sposób znaczący zmienił się stan naszej substancji mieszkaniowej. Dzięki unijnej dotacji w wysokości 200.000 euro dofinansowaliśmy 13 wspólnot mieszkaniowych, które wyremontowały dachy, elewacje bądź inne części budynków. Należy podkreślić także znaczący wkład wielu wspólnot, między innymi na osiedlach spółdzielczych. Ich dawny stan techniczny i estetyczny uległ zasadniczej zmianie – to także poprawia wizerunek miasta. Cieszy niezmiernie zrealizowana rewitalizacja płyty rynku wraz z renowacją zabytkowej fontanny. Koszt tych prac przekroczył niewiele ponad 1.000.000 zł z udziałem pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Została także rozpoczęta odbudowa i renowacja zabytkowych murów obronnych, która, mam nadzieję, zostanie zrealizowana do końca 2014 roku.

Dzięki wielu moim staraniom wspartym pomocą wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia, wicewojewody Ewy Mańkowskiej, posłanki Zofii Czernow i senatora Jana Michalskiego, a przede wszystkim obecnego europosła Bogdana Zdrojewskiego – jeszcze do niedawna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się pozyskać dotację na remont tego zadania. 1.354.000 zł pochodzi z rezerw budżetu państwa, 1.000.000 zł z budżetu wojewody dolnośląskiego, a 150.000 zł ze środków województwa dolnośląskiego. Jeśli tylko dopisze pogoda, to mur obronny miasta będzie świecił dawnym blaskiem.

Gospodarka wodna i ściekowa

W okresie 4-letniej kadencji został naprawiony nieczynny wodociąg na ul. Partyzantów, wymieniono sieć wodociągową na ul. Młyńskiej, przeprowadzono remont części stacji uzdatniania wody, została przygotowana dokumentacja do budowy nowej kontenerowej stacji uzdatniania wody, zakupiona została także hydrofornia przy ul. Jeleniogórskiej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf”. W ciągu całej kadencji przyłączano corocznie budynki do kanalizacji sanitarnej łącznie na kwotę 200.000 zł. Dokonano także remontów 5 przepompowni i miejskiej sieci kanalizacyjnej na kwotę 250.000 zł.

Edukacja

W zakresie oświaty wymienione zostało pokrycie dachowe i remont Przedszkola Miejskiego na kwotę 1.500.000 zł. Wymieniono okna w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. na kwotę prawie 200.000 zł. Została zmodernizowana sieć C.O. w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, a także dokonano wymiany pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rząsinach – łącznie na kwotę 280.000 zł. Z programu „Minimalizacja wykluczenia cyfrowego” 60 domostw otrzyma komputery, natomiast szkoły podstawowe i Biblioteka Publiczna otrzymają 34 laptopy, na kwotę łączną 537.482 zł. pozyskanych ze środków unijnych.

Kultura

W zakresie poprawy bazy kultury zostały wyremontowane świetlice wiejskie w Rząsinach, Krzewiu Wielkim i Proszówce na kwotę około 450.000 zł. pozyskanych ze środków na odnowę wsi. Wykonano także remont świetlicy środowiskowej przy ul. Oldzańskiej i modernizację park im. Adama Mickiewicza z dofinansowaniem środków unijnych.

Inne zadania

Rozstrzygnięty został u schyłku kadencji także problem bezdomnych zwierząt. Partycypowaliśmy, jako gmina, w kosztach remontu schroniska na łączną kwotę 95.000 zł. Będzie to schronisko dla 13 gmin, zlokalizowane w Przylasku za Lubaniem. Cieszy także fakt wielu zadań zrealizowanych na terenie gminy, o które zabiegaliśmy przez wiele lat. Do najpoważniejszych zaliczyć należy realizację 2 zadań prowadzonych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim tj. regulacja potoku Oldzy i cieku wodnego Olszówka w Uboczu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wymieniłem tu najważniejsze dokonania inwestycyjno–remontowe na terenie gminy.

Z innych spraw na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca Rady Miejskiej z burmistrzem i odwrotnie. Podejmowaliśmy razem wiele wspólne inicjatywy i je razem realizowaliśmy. Warto podkreślić tą bardzo dobrą współpracę, która trwa dwie kadencje, a była niemożliwa wcześniej.

Mam nadzieję, że ta kadencja była udaną również pod względem finansowym. Wprowadzony program oszczędnościowy przed 3 laty dał efekty i praktycznie w czasie ostatniej kadencji nie zaciągnęliśmy kredytów. Na koniec br. zmniejszyło się nasze zadłużenie do poziomu 25 proc. To jest dobry prognostyk przed ważnym rozdaniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów ŚląskiDrukuj/generuj pdf

Na skróty