02.12.2013
Agnieszka Muszka

Działo się w Szkole Podstawowej

Działo się w Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim,

funkcjonuje już niemal 50 lat. Oznacza to wiele pokoleń gryfowian, którzy z nasza pomocą weszli w dorosłe życie. Zdajemy sobie sprawę, że jako podstawówka stanowimy ten pierwszy i najważniejszy stopień, który pozwala przygotować fundament dalszego kształcenia.

W ciągu tych wielu lat praca w szkole sukcesywnie zmieniała charakter, co przełożyło się również na sposób pracy z uczniami, rodzicami, środowiskiem.

Jesteśmy niedużą  szkołą, w roku bieżącym mamy 15 oddziałów, zatrudniamy 32 nauczycieli,

dlatego z satysfakcją przyjęliśmy wyróżnienie jakim było zaprezentowanie i pokazanie bezpośredniej pracy z uczniami zdolnymi, podczas Międzynarodowej Konferencji „Wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia i promocji uczniów uzdolnionych” , która odbyła się 14-15 listopada w Karpaczu. Szczegółowe treści szkolenia dotyczyły szeroko pojętego oceniania: badania osiągnięć uczniów szkół DSSWU, wspierania ucznia zdolnego przez analizę jego osiągnięć – diagnozę wstępną jako warunek efektywnego rozwoju ucznia w szkole wspierającej zainteresowania i uzdolnienia, wspierania ucznia zdolnego przez analizę jego osiągnięć – oceniania wewnątrzszkolnego, wspierania ucznia zdolnego przez analizę jego osiągnięć – analizę wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych jako źródło rekomendacji do projakościowego rozwoju procesu kształcenia w szkole. Ponadto wypracowano propozycję współpracy między szkołami w obrębie DSSWU, oraz kierunków współpracy międzyregionalnej w zakresie kształcenia i promocji uczniów uzdolnionych. Wymieniono się doświadczeniami i podano przykłady dobrych praktyk z obszaru rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień przez Szkoły Polskie, Szkoły Czeskie- Przedstawiciele Kraju Kralovohradeckiego, Kraju Libereckiego, Kraju Kralovogradeckiego,Szkoły Niemieckie z Dolnej Saksoni, Szkoły Rosyjskie- Obwód Leningradzki.

 Do wideokonferencji z naszego województwa zostały zaproszone i tym samym wyróżnione tylko cztery placówki, przedszkole wrocławskie, szkoła podstawowa z Gryfowa Śląskiego, gimnazjum ze Strzelina i szkoła średnia z Wrocławia.

W teleexpresowym skrócie , zaprezentowaliśmy nasze najmocniejsze strony

 z którymi weszliśmy do Dolnośląskiej Sieci Szkól Wspierających Uzdolnienia w czerwcu 2002r i do dnia dzisiejszego jako szkoła jesteśmy liderami tego systemu.

W wideokonferencji zaprezentowały się czirliderki, sportowcy, zdolni matematycy

 i przyrodnicy, utalentowani plastycy, oraz  niezawodne ,,Wesołe nutki”.

Prezentowany materiał można obejrzeć na platformie edukacyjnej Fronter.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za pomoc i przygotowanie dobrych praktyk, podzielenie się nimi podczas bezpośredniej relacji z uczestnikami międzynarodowej konferencji bardzo dziękujemy.

 

 

                                                                                              Jadwiga Hawryluk

Drukuj/generuj pdf

Na skróty