23.05.2014
Agnieszka Muszka

Druga młodość rynku

Druga młodość rynku

5 maja br. rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją płyty XVI-wiecznego gryfowskiego rynku. To kolejny projekt miejscowych władz, dzięki któremu Gryfów stanie się miastem jeszcze urokliwszym.

Zakres prac, które będą realizowane podczas remontu obejmuje m.in. całkowitą wymianę istniejącej nawierzchni w obrębie płyty głównej i podcieni arkadowych w pierzei północnej, wymianę istniejących obrzeży drogowych, wymianę nawierzchni drogowej w obrębie części południowej i północnej zatok postojowych oraz w obrębie fragmentu drogi gminnej, położonej w północnej części rynku. Poza tym uporządkowane zostaną istniejące zieleńce, a w sąsiedztwie fontanny teren zostanie odpowiednio obniżony. Nie zabraknie także elementów małej architektury takich jak ławki, słupki ograniczające, latarnie i punkty świetlne. Zainstalowane zostanie także nowe oświetlenie uliczne oraz punkty iluminacyjne „wpuszczone” w płytę rynku. Za realizację wspomnianych prac odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Axyo.pl Sp. z o.o. z Podgórzyna. Termin zakończenia prac przewidziany został na 30 września br. Jednak rewitalizacja płyty rynku to nie wszystko. Drugim etapem inwestycji jest odrestaurowanie miejskiej fontanny, która odzyska swój dawny blask i urok. Koszt przebudowy płyty rynku w całości zostanie poniesiony ze środków finansowych gminy Gryfów Śl., natomiast restauracja fontanny w części zostanie dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wykonawcą restauracji fontanny jest wrocławska firma Terra Tempus. Wszystko to wpisuje się w kompleksowy program rewitalizacji miasta, który konsekwentnie jest realizowany przez burmistrza Olgierda Poniźnika i jego współpracowników. Cieszy fakt, że jest on podchwytywany także przez mieszkańców, którzy aktywnie zaangażowali się w działania samorządu m.in. poprzez odnowienie kamienic, co miało miejsce już jakiś czas temu.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty