22.03.2024
Paweł Cerkanowicz

Dotacja na budowę oświetlenia ulicznego w gminie Gryfów Śląski

Dotacja na budowę oświetlenia ulicznego w gminie Gryfów Śląski

Kolejna miła wiadomość dla mieszkańców naszej gminy to ta, że Gminie Gryfów Śląski została przyznana dotacja w kwocie 148 100 zł. z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024”.

Z przedmiotowej dotacji zostaną sfinansowane koszty realizacji projektu pn.: „Budowa zewnętrznego oświetlenia ulicznego typu LED zasilanego energią słoneczną,  w określonych lokalizacjach w m.: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Rząsiny, Młyńsko, Proszówka, Wieża”.

Celem ww. projektu jest podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego na obszarze gminy Gryfów Śląski, jak również jej rozwój, poprzez pozyskanie dotacji celowej na realizację projektu z zakresu zadań własnych gminy wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD) 2030.

Projekt obejmuje zadanie własne gminy wyszczególnione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834 t.j.) art. 7 ust. 1 pkt 2 – tj. sprawy gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego.

W ramach projektu zostanie wybudowane zewnętrzne oświetlenie uliczne typu LED zasilane energią słoneczną – łącznie 18 szt. lamp solarnych, w nw. lokalizacjach:

Gryfów Śląski:

  • Malownicza – działka ewidencyjna nr 573/1 obręb II Gryfów Śląski – 2 lampy,
  • Letnia – działka ewidencyjna nr 573/2 obręb II Gryfów Śląski – 1 lampa;
  • Krajobrazowa – działka ewidencyjna nr 31 obręb III Gryfów Śląski – 2 lampy;
  • Rzeczna – działka ewidencyjna nr 77/1, nr 78/3 oraz nr 97/7 obręb III Gryfów Śląski – 5 lamp;

Krzewie Wielkie:

  • działka ewidencyjna nr 302 oraz nr 303 obręb 0001 Krzewie Wielkie – 2 lampy;

Rząsiny:

  • działka ewidencyjna nr 683 obręb 0004 Rząsiny – 2 lampy;

Młyńsko:

  • działka ewidencyjna nr 311 obręb 0002 Młyńsko – 1 lampa;

Proszówka:

  • działka ewidencyjna nr 401 obręb 0003 Proszówka – 1 lampa;

Wieża:

  • działka ewidencyjna nr 107 oraz nr 138 obręb 0006 Wieża – 2 lampy.

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania

zewn. środków finansowych

Drukuj/generuj pdf

Na skróty