18.02.2020
Paweł Cerkanowicz

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

W 2020 roku stawka zwrotu akcyzy od oleju napędowego do produkcji rolnej nie zmieni się. Jej wysokość to 1,00 zł na 1 litr oleju. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT.

Kwota zwrotu jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu bądź współposiadaniu producenta rolnego oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok składania wniosku.

Od dnia 3 lutego do dnia 2 marca 2020 roku należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

  • 100,00 zł na 1 ha użytków rolnych;
  • 30,00 zł na 1 roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

  • od 1 do 30 kwietnia 2020 roku, w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • od 1 do 30 października 2020 roku, w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Kwota zwrotu akcyzy to iloczyn ilości oleju napędowego kupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Ponadto przypominamy, ze terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego kształtują się następująco:

  • do 15 marca – I rata ( w przypadku wymiaru w wysokości poniżej 100,00 zł w skali roku należy uiścić całość w terminie płatności I raty zobowiązania podatkowego);
  • do 15 maja – II rata;
  • do 15 września – III rata;
  • do 15 listopada – IV rata.

Paulina Owoc

Inspektor ds. podatków i opłat.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty