23.05.2014
Agnieszka Muszka

Doczekali się remontu

Doczekali się remontu

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Gryfowa będą mogli w końcu odetchnąć. Ruszył właśnie remont ul. 7-Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

Ul. 7-Dywizji to takt, który znajduje się tuż przy wjeździe do miasta od strony Biedrzychowic (od strony drogi krajowej nr 30). To jedna z tych dróg, która od dawna stanowiła nie lada wyzwanie dla jej użytkowników – zwłaszcza w ruchu kołowym. To jednak ma się zmienić. Jak podkreśla burmistrz Olgierd Poniźnik – o jej remont zabiegali mieszkańcy oraz ich radny Stanisław Sawczak. Zakres prac obejmował będzie kompleksową przebudowę nawierzchni drogi, remont odwodnienia, a także budowę wjazdów do posesji i remont wlotów przepustów. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” z Mirska. Koszt przedsięwzięcia to 885.015,89 zł brutto, a środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Cała inwestycja ma być zakończona do 31 lipca br.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty