27.05.2015
Agnieszka Muszka

Dla tańszej energii

Dla tańszej energii

Jak co roku gmina Gryfów Śl. przystępuje do grupy zakupowej organizowanej przez prezydenta miasta Lubina. Jak mówi Andrzej Tartak, zastępca burmistrza Gryfowa – jest ona powołana w celu wyłonienia najtańszego dostawcy energii elektrycznej. W tym przedsięwzięciu uczestniczy ponad 100 różnego rodzaju podmiotów takich jak jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, czy też przedsiębiorcy.

Przygotowaliśmy zestawienie punktów poboru i określone wyliczenia, a na początku czerwca miasto Lubin ogłosi przetarg tzw. unijny (ze względu na bardzo dużą wartość zamówienia) – mówi zastępca burmistrza Andrzej Tartak. – Mamy zatem nadzieję, że uzyskamy bardzo dobrą cenę za 1 kW od dostawcy energii elektrycznej.

Gmina Gryfów Śl. do tego przedsięwzięcia przystępuje już od blisko czterech lat. Już w pierwszym roku oszczędności sięgnęły ok. 60 tys. zł, a w kolejnym było to już blisko 120 tys. zł. Ponieważ rynek dostaw energii elektrycznej został uwolniony, to dzięki temu instytucje mogą wybierać wykonawcę w drodze przetargu, bez związywania się umową, tak jak odbiorcy indywidualni, którzy praktycznie nie mają możliwości negocjowania ceny za energię elektryczną.

Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty