10.04.2013
Agnieszka Muszka

Demografia w mieście i gminie Gryfów Śląski

Demografia w mieście i gminie Gryfów Śląski

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta i gminy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 10040 osób, w tym w mieście 6914 osób a na terenie wiejskim 3126 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców było 5221 kobiet i 4819  mężczyzn. W przedziale wiekowym  dzieci i młodzieży do 18 roku życia na terenie miasta zameldowanych było 1185 osób a na terenie wiejskim 600 osób – ogółem 1785 osób.

W wieku produkcyjnym / mężczyźni 19-65, kobiety 19-60 na terenie miasta i gminy zameldowanych jest 6545 osób, w tym 3479 mężczyzn i 3066 kobiet, mężczyzn powyżej 65 roku życia – 449 a kobiet powyżej 60 roku życia 1261.

W roku 2012 zarejestrowano 81 urodzeń tj. o 10 mniej niż w roku 2011 i o 23 mniej w porównaniu do roku 2010. W wyniku zgonów liczba ludności zmniejszyła się o 92 osoby w roku 2012, 106 w roku 2011 i o 118 osób w 2010 roku.

W porównaniu do roku 2011 liczba ludności miasta i gminy zmniejszyła się o 57 osób a w stosunku do 2010 roku ubyło 97 osób, w tym na terenie miasta nastąpił spadek liczby mieszkańców o 113 osób, natomiast na terenie wiejskim ilość zameldowanych wzrosła o 16 osób.

Analizując zestawienia  statystyczne  mieszkańców miasta i gminy Gryfów Śląski w latach 2010-2012 zauważa się, że z roku na rok o około 50 osób zmniejsza się ogólna ilość mieszkańców naszej gminy.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty