18.01.2024
Paweł Cerkanowicz

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2024 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2024 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na skróty