12.12.2022
Paweł Cerkanowicz

AKCJA ZIMA I ODŚNIEŻANIE – przypominamy i apelujemy do właścicieli oraz zarządców nieruchomości !!!

AKCJA ZIMA  I ODŚNIEŻANIE – przypominamy  i apelujemy do właścicieli oraz  zarządców nieruchomości !!!

W związku ze zmieniającą się aurą i opadami śniegu,  Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski i Straż Miejska przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości, o obowiązku utrzymania należytego chodnika przylegającego do nieruchomości, oczyszczenie go ze śniegu, błota, lodu ale nie tylko.

Do obowiązku należy również usuwanie sopli i nawisów śnieżnych w miejscach, gdzie stwarzają one zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego.

 

Przypomnijmy!

„Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie  nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złoty albo karze nagany” – czytamy w kodeksie wykroczeń (art. 117, paragraf 1).

 

Za chodnik ustawa uznaje wydzieloną część drogi służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie ma więc znaczenia, czy teren, na którym usytuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomości czy też nie.

 

Poważnym zagrożeniem dla pieszych i pojazdów są spadające z budynków sople i nawisy śnieżne. Również przy tego typu zaniedbania właścicieli lub zarządca nieruchomości może spodziewać się wizyty strażników.

 

Dodatkowo, gdy dojdzie do wypadku poszkodowany może domagać się odszkodowania na drodze sądowej.

 

Podstawa prawna:

  • 5 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 rok „ O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.
  • Rozdział 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 4. – przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Gryfów Śląski XVI/90/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Strażą Miejską pod numerem  tel. 757813318.

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości, że niedopełnie opisywanych obowiązków może zakończyć się postępowaniem mandatowym lub wnioskiem do sadu o ukaranie.

 

Sporządził: mł. referent ds. drogownictwa Marek Apolinarski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty