15.02.2022
Paweł Cerkanowicz

Akceptacja wniosku w konkursie „Granty PPGR”

Akceptacja wniosku w konkursie „Granty PPGR”

Informujemy, że aplikacja Gminy Gryfów Śląski w konkursie „Granty PPGR” została zaakceptowana.

Projekt dotyczy zakupu sprzętu komputerowego z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiających naukę zdalną.

Wsparciem zostanie objętych 34 dzieci z Gminy Gryfów Śląski, będących potomkami osób pracujących niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

Aktualnie Gmina oczekuje na zaproszenie od operatora konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, do podpisania umowy dotyczącej realizacji projektu grantowego.

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się po podpisaniu umowy o przyznanie grantu i wyłonieniu dostawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Więcej informacji o w/w konkursie i jego wynikach dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Drukuj/generuj pdf

Na skróty