01.07.2016
Agnieszka Muszka

Absolutorium jednogłośnie

Absolutorium jednogłośnie

28 czerwca w sali konferencyjnej ratusza odbyła się sesja zwyczajna – absolutoryjna, w której udział wzięło 14 radnych oraz zaproszeni goście. Sesję rozpoczęto od wręczenia wyróżnień i podziękowań mieszkańcom gminy Gryfów Śląski. Krzyż – odznakę w stopniu srebrnym ,, Weteranom WOP, Rezerwistom SG i  sympatykom” przyznano panu Janowi Kretowiczowi. Następnie  burmistrz wręczył panu Wojciechowi Łopacie podziękowanie za przekazanie makiet ratusza i kościoła pw. Świętej Jadwigi do Urzędu Gminy i Miasta, gdzie stanowią one oryginalną dekorację. Burmistrz w podziękowaniu stwierdził: „Jestem pełen podziwu dla pańskich umiejętności modelarskich i gratuluję tak wiernego odwzorowania naszych najcenniejszych gryfowskich zabytków”.
Na tej samej sesji wręczono list gratulacyjny pani Barbarze Baszak  za dotychczasową, bardzo aktywną, społeczną działalność w Towarzystwie Miłośników Gryfowa Śląskiego oraz w związku z przejściem pani Barbary na emeryturę, podziękowania za minione lata pracy w Przedszkolu Miejskim, za troskę i poświęcenie w wychowaniu kilkudziesięciu roczników przedszkolaków.
Najważniejszym punktem programu było przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za rok 2015 przez burmistrza Olgierda Poniźnika. Burmistrz podkreślił m.in. że istotną sprawą ubiegłorocznego budżetu jest fakt zmniejszającej się kwoty długu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. wynoszące 4.324.354,00 zł.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2015 r. stanowią 15,2 %, co jest bardzo dobrym prognostykiem pod absorpcję  środków unijnych. W tym roku gmina zgłosiła już m.in. akces do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Jeleniej Górze, lecz większość przedsięwzięć  ruszy w 2017 r. Podobnie było w poprzednim rozdaniu 2006 – 2013, kiedy pierwsze inwestycje zostały uruchomione w 2010 r.
Po wysłuchaniu wystąpienia burmistrza przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2015. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2015 r. Radni udzielili absolutorium jednogłośnie.
Na stronie internetowej BIP (www.bip.gryfow.pl) w zakładce Prawo lokalne dostępne są pełne treści uchwał Rady Miejskiej oraz protokoły z sesji. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

28 czerwca w sali konferencyjnej ratusza odbyła się sesja zwyczajna – absolutoryjna, w której udział wzięło 14 radnych oraz zaproszeni goście. Sesję rozpoczęto od wręczenia wyróżnień i podziękowań mieszkańcom gminy Gryfów Śląski.

Krzyż – odznakę w stopniu srebrnym ,, Weteranom WOP, Rezerwistom SG i  sympatykom” przyznano panu Janowi Kretowiczowi. Następnie  burmistrz wręczył panu Wojciechowi Łopacie podziękowanie za przekazanie makiet ratusza i kościoła pw. Świętej Jadwigi do Urzędu Gminy i Miasta, gdzie stanowią one oryginalną dekorację. Burmistrz w podziękowaniu stwierdził: „Jestem pełen podziwu dla pańskich umiejętności modelarskich i gratuluję tak wiernego odwzorowania naszych najcenniejszych gryfowskich zabytków”. Na tej samej sesji wręczono list gratulacyjny pani Barbarze Baszak za dotychczasową, bardzo aktywną, społeczną działalność w Towarzystwie Miłośników Gryfowa Śląskiego oraz w związku z przejściem pani Barbary na emeryturę, podziękowania za minione lata pracy w Przedszkolu Miejskim, za troskę i poświęcenie w wychowaniu kilkudziesięciu roczników przedszkolaków.
Najważniejszym punktem programu było przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za rok 2015 przez burmistrza Olgierda Poniźnika. Burmistrz podkreślił m.in. że istotną sprawą ubiegłorocznego budżetu jest fakt zmniejszającej się kwoty długu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. wynoszące 4.324.354,00 zł.Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2015 r. stanowią 15,2 %, co jest bardzo dobrym prognostykiem pod absorpcję  środków unijnych. 

W tym roku gmina zgłosiła już m.in. akces do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Jeleniej Górze, lecz większość przedsięwzięć  ruszy w 2017 r. Podobnie było w poprzednim rozdaniu 2006 – 2013, kiedy pierwsze inwestycje zostały uruchomione w 2010 r.Po wysłuchaniu wystąpienia burmistrza przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2015. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2015 r. Radni udzielili absolutorium jednogłośnie.Na stronie internetowej BIP (www.bip.gryfow.pl) w zakładce Prawo lokalne dostępne są pełne treści uchwał Rady Miejskiej oraz protokoły z sesji. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty