21.03.2017
Agnieszka Muszka

Zmiana opłat za wodę i ścieki

Zmiana opłat za wodę i ścieki

Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.

Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.
W dniu 3 marca br. uchwałą nr XXX/152/17 została przyjęta taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.Od 1 kwietnia br. będą obowiązywały nowe zasady opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.Do opłat za wodę i ścieki, liczone od ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków, zostaną doliczone opłaty abonamentowe.

W dniu 3 marca br. uchwałą nr XXX/152/17 została przyjęta taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców usług została opracowana taryfa niejednolita wieloczłonowa zawierająca:
1) cenę wyrażoną w zł za 1 m3 dostarczonej wody
2) zróżnicowaną dla poszczególnych grup odbiorców stawkę opłaty abonamentowej, na którą składają się: koszty związane z odczytem wodomierza, z rozliczeniem wodomierza głównego i podliczników oraz z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych.
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków odbiorców usług została opracowana taryfa niejednolita wieloczłonowa zawierająca:
1) cenę wyrażoną w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków
2) stawkę opłaty abonamentowej zawierającą koszty związane z utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
W taryfach zostały wyodrębnione grupy odbiorców:
1) dostawa wody – grupy od I do VII, z tego: gospodarstwa domowe – grupa od I do IV, przedsiębiorstwa – grupy od V do VII; najwięcej odbiorców znajduje się w grupie I
2) odprowadzanie ścieków – grupy od I do VI, z tego: gospodarstwa domowe – grupa od I do III, przedsiębiorstwa – grupy od IV do VI.
Cena za m3 wody wyniesie:
1) dla gospodarstw domowych 3,82 zł netto  i 4,13 zł brutto – grupy I – IV odbiorców
2) dla przedsiębiorstw – 5,87 zł netto i 6,34 zł brutto – grupy V – VII odbiorców.
Cena za m3 ścieków wyniesie:
1) dla gospodarstw domowych 4,97 zł netto  i 5,37 zł brutto – grupy I – III odbiorców
2) dla przedsiębiorstw – 7,18 zł netto i 7,75 zł brutto – grupy V – VI odbiorców.
Cena za 1 m3 wody w porównaniu do poprzedniej taryfy spada o 0,10 zł brutto dla gospodarstw domowych i o 0,35 zł brutto dla przedsiębiorstw. Natomiast cena za 1 m3 ścieków pozostaje na dotychczasowym poziomie.
Opłata abonamentowa wyniesie:
1) dla odbiorców wody – od 1,46 zł do 5,18 zł netto za odbiorcę za miesiąc i od 1,58 zł do 5,59 zł brutto za odbiorcę za miesiąc, przy czym dla większości odbiorców (grupa I) opłata abonamentowa wyniesie 3,12 zł netto i 3,37 zł brutto za odbiorcę za miesiąc
2) dla dostawców ścieków – opłata jest jednakowa dla wszystkich i wynosi 2,94 zł netto i 3,18 zł brutto za odbiorcę za miesiąc.
Taryfy ponadto zawierają stawki opłaty za podłączenie urządzeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które wynoszą:
1) odbiór i przyłączenie urządzeń do sieci wodociągowej – 121,95 zł netto, 150 zł brutto
2) odbiór i przyłączenie urządzeń do sieci kanalizacyjnej – 121,95 zł netto, 150 zł brutto.W dniu 3 marca br. uchwałą nr XXX/152/17 została przyjęta taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców usług została opracowana taryfa niejednolita wieloczłonowa zawierająca:

1) cenę wyrażoną w zł za 1 m3 dostarczonej wody

2) zróżnicowaną dla poszczególnych grup odbiorców stawkę opłaty abonamentowej, na którą składają się: koszty związane z odczytem wodomierza, z rozliczeniem wodomierza głównego i podliczników oraz z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków odbiorców usług została opracowana taryfa niejednolita wieloczłonowa zawierająca:

1) cenę wyrażoną w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

2) stawkę opłaty abonamentowej zawierającą koszty związane z utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.W taryfach zostały wyodrębnione grupy odbiorców:

1) dostawa wody – grupy od I do VII, z tego: gospodarstwa domowe – grupa od I do IV, przedsiębiorstwa – grupy od V do VII; najwięcej odbiorców znajduje się w grupie I

2) odprowadzanie ścieków – grupy od I do VI, z tego: gospodarstwa domowe – grupa od I do III, przedsiębiorstwa – grupy od IV do VI.

Cena za m3 wody wyniesie:

1) dla gospodarstw domowych 3,82 zł netto  i 4,13 zł brutto – grupy I – IV odbiorców

2) dla przedsiębiorstw – 5,87 zł netto i 6,34 zł brutto – grupy V – VII odbiorców.

Cena za m3 ścieków wyniesie:

1) dla gospodarstw domowych 4,97 zł netto  i 5,37 zł brutto – grupy I – III odbiorców

2) dla przedsiębiorstw – 7,18 zł netto i 7,75 zł brutto – grupy V – VI odbiorców.

Cena za 1 m3 wody w porównaniu do poprzedniej taryfy spada o 0,10 zł brutto dla gospodarstw domowych i o 0,35 zł brutto dla przedsiębiorstw. Natomiast cena za 1 m3 ścieków pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Opłata abonamentowa wyniesie:

1) dla odbiorców wody – od 1,46 zł do 5,18 zł netto za odbiorcę za miesiąc i od 1,58 zł do 5,59 zł brutto za odbiorcę za miesiąc, przy czym dla większości odbiorców (grupa I) opłata abonamentowa wyniesie 3,12 zł netto i 3,37 zł brutto za odbiorcę za miesiąc

2) dla dostawców ścieków – opłata jest jednakowa dla wszystkich i wynosi 2,94 zł netto i 3,18 zł brutto za odbiorcę za miesiąc.

Taryfy ponadto zawierają stawki opłaty za podłączenie urządzeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które wynoszą:

1) odbiór i przyłączenie urządzeń do sieci wodociągowej – 121,95 zł netto, 150 zł brutto

2) odbiór i przyłączenie urządzeń do sieci kanalizacyjnej – 121,95 zł netto, 150 zł brutto

Drukuj/generuj pdf

Na skróty