20.03.2017
Agnieszka Muszka

Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.

Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.

Uprzejmie informujmy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). 
Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.  Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane !
Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach.
Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji !
Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów .

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!

Do pobrania

Drukuj/generuj pdf

Na skróty