20.01.2015
Agnieszka Muszka

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2015-2019

WYBORY SOŁTYSÓW  I  RAD  SOŁECKICH NA KADENCJĘ 2015-2019

Uprzejmie informuję, że rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia głosowania w sołectwach Gminy Gryfów Śląski w wyborach sołtysów i rad sołeckich.

Harmonogram tych prac jest następujący:

1)      Zebrania Wiejskie, na których omawiane są zasady wyborów oraz wybór Sołeckich Komisji Wyborczych:

a) 18 stycznia 2015r. odbyły się zebrania w Wolbromowie, Rząsinach i Uboczu

b) 25 stycznia 2015r. odbędą się następujące zebrania:

– w Młyńsku o godz. 10:15

– w Proszówce o godz. 14:00

– w Wieży o godz. 16:00

–  w Krzewiu Wlk. o godz.18:00

2)    Głosowanie bezpośrednie i tajne w lokalach wyborczych w poszczególnych sołectwach w niedzielę 08 lutego 2015r. w godzinach, które po zakończeniu wszystkich zebrań zostaną podane do publicznej wiadomości.

       Poniżej podajemy do wiadomości ogłoszenia o składach Sołeckich Komisji Wyborczych oraz terminie składania oświadczeń – zgody na kandydowanie na sołtysa lub do rady sołeckiej w sołectwach Wolbromów, Rząsiny i Ubocze.

Jerzy Andrzejczak

Sekretarz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

OGŁOSZENIE

Sołecka Komisja Wyborcza w Wolbromowie w składzie:

1.         Kryza Katarzyna – przewodnicząca

2.         Kumoś Danuta

3.         Nowacki Krzysztof

uprzejmie informuje, że osoby chętne do kandydowania na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej, winny złożyć oświadczenie o zgodzie na kandydowanie u Pani Katarzyny Kryza w terminie do 24 stycznia 2015 r. do godz. 18.00

                                                                                                                                                         Przewodnicząca

                                                                                                                                             Sołeckiej Komisji Wyborczej

                                                                                                                                                         w Wolbromowie

                                                         /-/ Katarzyna Kryza

OGŁOSZENIE

Sołecka Komisja Wyborcza w Rząsinach w składzie:

1.         Sawicka Anna – przewodnicząca

2.         Bronowicki Mariusz

3.         Wilczyński Zdzisław

4.         Strug Mariola

uprzejmie informuje, że osoby chętne do kandydowania na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej, winny złożyć oświadczenie o zgodzie na kandydowanie u Pani Anny Sawickiej  w terminie do 24 stycznia 2015 r. do godz. 18.00

                                                                                                                                                         Przewodnicząca

                                                                                                                                             Sołeckiej Komisji Wyborczej

                                                                                                                                                            w Rząsinach

                                                         /-/ Anna Sawicka

OGŁOSZENIE

Sołecka Komisja Wyborcza w Uboczu w składzie:

1.         Koko Daniel – przewodniczący

2.         Ciupa Edward

3.         Siatkowska Anna

uprzejmie informuje, że osoby chętne do kandydowania na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej, winny złożyć oświadczenie o zgodzie na kandydowanie u Pana Daniela Koko w terminie do   24 stycznia 2015 r. do godz. 18.00

                                                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                                             Sołeckiej Komisji Wyborczej

                                                                                                                                                             w Uboczu

                                                         /-/ Daniel Koko

Drukuj/generuj pdf

Na skróty