17.06.2015
Agnieszka Muszka

VII Wyścig MTB pod górę o Puchar św. Anny z Proszówki

VII Wyścig MTB pod górę o Puchar św. Anny z Proszówki

W dniu 28 czerwca 2015 r. odbędą się Mistrzostwa Dolnego Śląska w jeździe indywidualnej na czas. Wyścig odbędzie się na trasie Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka. Start o godz. 10:00 z gryfowskiego Rynku. Meta w Proszówce na górze św. Anny przy kapliczce. 

REGULAMIN
VII  WYŚCIG  MTB POD GÓRĘ  O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI
———————————————————————————————————————
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA   W JEZDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS  
GRYFÓW ŚLĄSKI  –   PROSZÓWKA
28 CZERWIEC 2015 r.
I.  Cel wyścigu
– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej na czas  
– popularyzacja sportu kolarskiego
– promocja Gminy Gryfów Śląski
– popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu
II. Organizator
–  Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
 – Rada Sołecka Proszówki
 – Urząd Gminy Gryfów Śląski
III. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego  punktowany do CHALLENGE  DZKol  
IV. Uczestnictwo
W wyścigu  uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii  (młodzik, junior mł., junior, senior  i masters) kobiet i mężczyzn. 
Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik posiadający licencje indywidualną DZKol, lub klubu z terenu Dolnego Śląska.
IV. Biuro wyścigu
    Biuro zawodów: Gryfów Śląski( Ratusz) 
    Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9.30 w biurze wyścigu     
   09.30 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów 
VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig odbędzie się w dniu 28.06.2015 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka
 start godz. 10.00  Gryfów Śląski Rynek   
 meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka
VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
–  jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach
W dniu 28.06.2015r. (niedziela)  Dystans 11,5 km.  Start zawodników co 1 min.
 Zakończenie  około  godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta)
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni :
Młodzik/czka                     13 -14  lat         rocznik  2002-2001
Junior/ka mł.                     15 -16  lat         rocznik  2000-1999
Junior/ka                     17 -18  lat         rocznik  1998-1997 
Senior/ka                     19 –      lat         rocznik  1996 i starszy/a
Masters K30+                                              30-       lat         rocznik  1985 i starsza
I Masters                                                      30 – 39 lat         rocznik  1985-1976
II Masters                                                     40 – 49 lat        rocznik   1975-1965
III Masters                                                    50 lat –              rocznik   1966 i starszy
Startujący winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski 
z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu a Ci  którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę  rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.
VII Klasyfikacja :
Zwycięzcą  wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
VIII. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu dla zawodników z licencją wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2015. 
Opłata startowa dla niezrzeszonych:
 Młodzik/czka 13 -14  lat, Junior/ka mł. 15 -16  lat,   wg Pzkol nie płacą 
 Junior/ka 17 -18  5,00 zł 
Seniorka              10,00 zł
 Senior                 10,00 zł
I , II , III Masters,  i        Masters  K30+              10,00 zł
Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.                                 
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.
IX. Nagrody:
Puchar za najlepszy czas przejazdu licencja  i niezrzeszeni.
Dyplomy i medale Mistrzostw Dolnego Śląska – licencja I do III   miejsca –  patrz punkt IV.     
Niezrzeszeni – I do III miejsca otrzymują dyplomy i medale VII Wyścigu MTB Pod Górę o Puchar Św. Anny z Proszówki.     
Nagrody rzeczowe – I do III miejsca dla najszybszych zawodników. 
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek , nagradzany będzie tylko zwycięzca. 
Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek 
 
X. Postanowienia Końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol  na wniosek organizatora.
Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej  Góry tel. Kom. 607 495 737  
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie. 
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać  ubezpieczenie NW i OC 
XI. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
– Biuro Zawodów:  Adriana Karpowicz  tel. 500 101 651
                               Anna Zawisza-Paliwoda 692 512 771
Adres szpitala:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048
                                              
Regulamin zatwierdzono dnia 7.06.2015
DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz
                                                  

REGULAMIN

VII  WYŚCIG  MTB POD GÓRĘ 
O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI

———————————————————————————————————————

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA  
W JEZDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS 

GRYFÓW ŚLĄSKI  –   PROSZÓWKA

28 CZERWIEC 2015 r.

 

I.  Cel wyścigu

– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe
indywidualnej na czas 

– popularyzacja sportu kolarskiego

– promocja Gminy Gryfów Śląski

– popularyzacja
zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu

 

II. Organizator

–  Stowarzyszenie
Rozwoju Proszówki

 – Rada Sołecka Proszówki

 – Urząd Gminy
Gryfów Śląski

 

III. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza dolnośląskiego  punktowany do CHALLENGE  DZKol 

 

IV. Uczestnictwo

W wyścigu 
uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i
niezrzeszeni zaliczający się do kategorii 
(młodzik, junior mł., junior, senior 
i masters) kobiet i mężczyzn.

Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik posiadający licencje
indywidualną DZKol, lub klubu z terenu Dolnego Śląska.

 

IV. Biuro wyścigu

    Biuro zawodów: Gryfów Śląski( Ratusz)

    Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.00 do
godz. 9.30 w biurze wyścigu    

   09.30 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów

 

VI. Termin i miejsce
wyścigu:

Wyścig
odbędzie się w dniu 28.06.2015 r. na trasie 
Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka

 start godz. 10.00  Gryfów
Śląski Rynek  

 meta : Proszówka góra Św. Anny
Kapliczka

 

VII. Sposób
przeprowadzenia wyścigu:

–  jazda
indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach

W dniu 28.06.2015r.
(niedziela) 
Dystans 11,5 km.  Start zawodników co 1 min.

 Zakończenie 
około  godz. 14.00 – Góra Św. Anny
(meta)

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i
niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach
wiekowych licencja i niezrzeszeni :

Młodzik/czka                                              13 -14  lat        
rocznik  2002-2001

Junior/ka mł.                                                15 -16  lat        
rocznik  2000-1999

Junior/ka                                                      17 -18  lat         rocznik 
1998-1997

Senior/ka                                                     19 –      lat         rocznik  1996 i starszy/a

Masters K30+                                             
30-       lat         rocznik  1985 i starsza

I Masters                                                      30 – 39 lat        
rocznik  1985-1976

II Masters                                                    
40 – 49 lat        rocznik   1975-1965

III Masters                                                   
50 lat –              rocznik   1966 i starszy

 

Startujący
winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski

z dwoma
czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy
bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu a Ci  którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać
pisemną zgodę  rodzica lub prawnego
opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.

 

VII Klasyfikacja :

Zwycięzcą 
wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na
powyższym dystansie.

 

VIII. Finansowanie:

Opłata startowa w wyścigu dla zawodników z licencją
wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2015.

Opłata startowa dla niezrzeszonych:

 Młodzik/czka
13 -14  lat, Junior/ka mł. 15 -16  lat,   wg Pzkol nie płacą

 Junior/ka 17
-18  5,00 zł

Seniorka             
10,00 zł

 Senior                 10,00 zł

I , II , III Masters,  i       
Masters  K30+              10,00 zł

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.                                

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa
organizator.

 

IX. Nagrody:

Puchar za najlepszy czas przejazdu licencja  i niezrzeszeni.

Dyplomy i medale Mistrzostw Dolnego Śląska –
licencja I do III   miejsca –  patrz punkt IV.    

Niezrzeszeni – I do III miejsca otrzymują dyplomy i
medale VII Wyścigu MTB Pod Górę o
Puchar Św. Anny z Proszówki.    

Nagrody rzeczowe – I do III miejsca dla najszybszych
zawodników.

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10
zawodników/czek , nagradzany będzie tylko zwycięzca.

Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu
numeru startowego otrzyma bon na posiłek

 

X. Postanowienia
Końcowe:

Komisję sędziowską wyznaczy
Kolegium DZKol  na wniosek organizatora.

Sędzia Główny wyścigu Wiesław
Kucab z Jeleniej  Góry tel. Kom.
607 495 737 

Organizator nie odpowiada za
wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania
wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione ,
zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z
sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we
wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Zawodnicy
powinni posiadać  ubezpieczenie NW i OC

 

XI. Osoby odpowiedzialne za organizację
imprezy

– Biuro Zawodów:  Adriana Karpowicz  tel. 500 101 651

                               Anna Zawisza-Paliwoda
692 512 771

 

Adres szpitala:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel.
+48 (075) 75-31-905, 75-42-048

Regulamin zatwierdzono dnia 7.06.2015
DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz
                                             

                                                                                               

Drukuj/generuj pdf

Na skróty