07.07.2016
Agnieszka Muszka

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca, w godzinach popołudniowych zostaną przeprowadzone opryski barszczu Sosnowskiego rosnącego w okolicach cmentarza komunalnego w Gryfowie Śląskim. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o nie przebywanie w tym czasie w tej okolicy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr X/49/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 18 września 2015 r. zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, przez co rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, do likwidacji z terenu swoich posesji rośliny gatunku barszcz Sosnowskiego. Zobowiązanie to nakłada się celem zapobieżenia jej rozprzestrzeniania się z uwagi na zagrożenie jakie stanowi dla zdrowia i życia człowieka.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty