03.11.2010
Agnieszka Muszka

Udana kadencja

Udana kadencja

28 października odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej mijającej kadencji. Była to sposobność do podsumowań oraz przypomnienia mieszkańcom o tym wszystkim, co wspólnymi siłami udało się osiągnąć.

Można powiedzieć, że ostatnie cztery lata w Gryfowie upłynęły pod znakiem wielu zadań i inwestycji. Był to bardzo aktywny okres w historii miasta, obfitujący w realizację wielu zadań, które znacząco wpłynęły na rozwój i aktywizację społeczeństwa na wielu płaszczyznach.

 

To wszystko można było osiągnąć głównie dzięki przykładnej współpracy z Radą Miejską na czele z jej przewodniczącym Robertem Skrzypkiem – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Wyniku tego udało nam się wypracować wspólną strategię działania, której efekty są widoczne i naprawdę cieszą.

 

Wśród przeprowadzonych inwestycji wymienić należy choćby blisko osiem kilometrów dróg. Nie ma takiej miejscowości w gminie, gdzie jakiś odcinek nie był wykonany. Najwięcej, bo ponad trzy kilometry nowych nawierzchni, położono w Uboczu. Poza tym wykonane zostało oświetlenie uliczne m.in. w Wolbromowie i Młyńsku. Jedną z największych inwestycji jest budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole podstawowej w Gryfowie, a także kapitalny remont świetlicy wiejskiej w Uboczu czy utworzenie Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego we współpracy z niemieckim partnerem – miastem Bischofswerda (w fazie realizacji). Do ważnych inwestycji należy także m.in. rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wieży czy też budowa domu przedpogrzebowego w Uboczu i Gryfowie. Inną ważną inicjatywą, którą podjął samorząd kadencji 2006-2010 to także wdrożenie programu rewitalizacji gryfowskiej starówki we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi. To przedsięwzięcie przynosi już w fazie realizacji dobre rezultaty – poprawia wizerunek miasta, przyciąga turystów i sprawia wrażenie przyjaznego oraz otwartego zarówno na dziedzictwo kulturowe, o które należy bezwzględnie dbać, ale i na przyszłość, bowiem to wielkie przedsięwzięcie będzie z pewnością procentować. Zdaniem burmistrza Olgierda Poniźnika – dla zrównoważonego rozwoju gminy ważną kwestią było także wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Dzięki poparciu i zabiegom ratusza udało się włączyć nowe tereny do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, co z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i pomoże stworzyć warunki do zwiększenia miejsc pracy, a co za tym idzie – wzrostu zamożności wśród mieszkańców gminy. Jednak – jak to w życiu bywa – nie wszystko się udało zrealizować.

 

Łącznie na początku kadencji przyjęliśmy do realizacji 39 kierunków rozwoju, czy też zadań, które były niezbędne do wykonania w czasie kadencji – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – 32 zrealizowano w całości lub w części, 7 z zamierzonych przedsięwzięć nie udało się podjąć z powodu braku środków finansowych. W każdym razie uważam, że to co udało się osiągnąć napawa optymizmem i można patrzyć z nadzieją w przyszłość.

 

Patrząc na to wszystko z czym zmierzył się w ciągu mijających czterech lat gryfowski samorząd można powiedzieć, że był to okres bardzo przedsiębiorczy. Aktywnością lokalnego samorządu zarażali się sami mieszkańcy, którzy ochotnie włączali się we wdrażane inicjatywy, dodając bardzo wiele własnych pomysłów do urzędniczych projektów.

 

 

Ziemia Lubańska Nr 21(404) * 3-17.11.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty