02.02.2011
Agnieszka Muszka

Trudny budżet uchwalony

Trudny budżet uchwalony

2011 rok będzie dla gryfowskiego samorządu jednym z najtrudniejszych. Uszczuplone środki finansowe uniemożliwią zrealizowanie części planów inwestycyjnych oraz skorzystanie z kończących się środków unijnych. Trudny tegoroczny budżet był głównym tematem styczniowego posiedzenia Rady Miejskiej.

Zanim projekt budżetu trafił do biura Rady Miejskiej, prowadzone były szerokie konsultacje w jednostkach organizacyjnych i placówkach podległych gryfowskiemu magistratowi. Kwestie przesunięć, cięć i wyjaśniania były na porządku dziennym. Nie wszystkie postulaty można było uwzględnić, o czym dobrze wie burmistrz Olgierd Poniźnik, skarbnik gminy Anna Jankowska, kierownicy jednostek i radni, którzy kilkakrotnie zastanawiali się jak pogodzić potrzeby całej gminnej społeczności.

 

Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że jest to i będzie bardzo trudny budżet. Składa się na to bardzo wiele czynników, wśród których są m.in. malejące wpływy podatkowe, zmniejszenie subwencji wyrównawczej z budżetu państwa o 1 mln zł, czy rosnące koszty utrzymania nowych obiektów oddanych do użytku – powiedział podczas sesji burmistrz Olgierd Poniźnik. – Jestem jednak przekonany, że pracując w trudnych warunkach damy radę zrealizować założone zadania, które są zapisane w tegorocznym budżecie.
Jak wynika z kalkulacji budżetowej dochody tegorocznego budżetu wyniosą 20.634.678,48 zł, a wydatki 20.597.117,28 zł. Aby utrzymać odpowiedni poziom gmina będzie musiała zabiegać o nowe dochody, wśród których będą m.in. wpływy ze sprzedaży działek w strefie ekonomicznej i parceli budowlanych. Oprócz tego ścisłemu nadzorowi poddane mają być coroczne podatki i opłaty. W ramach podejmowanych działań – jak mówi włodarz Gryfowa – dokonany zostanie przegląd zatrudnienia we wszystkich jednostkach gminy, które zobligowane zostały do opracowania programu oszczędnościowego. Uchwała budżetowa wraz z Wieloletnia Prognozą Finansową została mimo tych wszystkich trudności uchwalona.

 

Oprócz spraw finansowych radni przyjęli również kilka innych równie istotnych uchwał, wśród których znalazła się m.in. sprawa regulaminu hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej w Gryfowie, programu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pod dyskusję trafiła także propozycja nadania stadionowi miejskiemu w Gryfowie imienia Noela Wolnego – dawnego mieszkańca Gryfowa, który odwiedza miasto i chętnie wspiera miejscowych piłkarzy. Poza tym powrócono do tematu budowy przychodni zdrowia, który szerzej poruszany będzie także przy okazji jednej z kolejnych posiedzeń Rady Miejskiej.

 

Ziemia Lubańska Nr 3(410) * 2-16.02.2011

Drukuj/generuj pdf

Na skróty