04.04.2011
Agnieszka Muszka

Szkoły w Rząsinach i Uboczu

Szkoły w Rząsinach i Uboczu

Na Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w dniu 29 marca 2011r. podjęto uchwałę  w sprawie likwidacji stanowisk do spraw księgowych i do spraw kadr w Szkole Podstawowej w Rząsinach i Uboczu.

Po bardzo wnikliwej analizie kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek oświatowych podjęto szereg decyzji organizacyjnych mających na celu zmniejszenie tych kosztów oraz racjonalizację  i zwiększenie efektywności pracy. Jedną z tych decyzji była likwidacja w/w stanowisk w małych szkołach.

Obsługę w zakresie spraw finansowo-ksiegowych oraz administracyjnych tych szkół przejmą pracownicy Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim. Kolejne decyzje dotyczące pracowników obsługi będą podejmowane sukcesywnie w najbliższym okresie. Realizacja takich decyzji przez organ prowadzący szkoły nie jest przyjemna, powoduje rozgoryczenie ale są to decyzje nieodzowne a także sprawiedliwe w stosunku do pozostałych osób pracujących na podobnych stanowiskach w dużych szkołach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gryfowie Śląskim). Obniżenie kosztów utrzymania szkół w wymiarze kilkudziesięciu tysięcy rocznie jest dla budzetu gminy bardzo znaczące.

Działania oszczędniościowe są i będą podejmowane we wszyskich jednostkach organizacyjnych gminy.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty